Ο Νομός Λέσβου

Νέες Δουλειές

Με το ποσοστό της ανεργίας στο Β. Αιγαίο να φτάνει για το 2018 το 22,3%, νέες δουλειές ιδιαίτερα για τους νέους πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δουλειές με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Τα νησιά μας μπορούν να γίνουν κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας.

Τουρισμός

Τα νησιά του νομού μας έχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Κοινό σχέδιο και προσπάθεια από όλους.

Μεταφορές

Το κόστος ζωής στα νησιά μας παραμένει μεγάλο. Η συχνή και οικονομική επικοινωνία με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι προαπαιτούμενο ανάπτυξης

Υποδομές

Να σταματήσουν οι υποδομές να μένουν στα χαρτιά και στα σχέδια. Κάθε μικρό ή μεγάλο γίνεται πραγματικότητα μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Μεταναστευτικό

Μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η Λέσβος σήκωσε μεγάλο βάρος στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο. Να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες στο ΚΥΤ Μόριας, να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να υπάρξει βιώσιμη λύση για να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα. Με σεβασμό στο συνάνθρωπο και μακριά από το διχασμό.

ΦΠΑ

Χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα νησιά μας. Το μέτρο αυτό αλληλοσυμπληρώνει το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το αντικαθιστά και φυσικά δεν συνδέεται με την διαχείριση των προσφυγικών ροών. Δημιουργούμε ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, ανακουφίζοντας παράλληλα και τους κατοίκους των νησιών.

Οι θέσεις μου

Λιγότεροι και δικαιότεροι φόροι

Μείωση φορολογίας για τις επιχειρήσεις. Απαλλαγή φορολογίας για 3 χρόνια σε νέους επιχειρηματίες

Νέο μοντέλο παραγωγής

Νέες επενδύσεις με ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές. Με σαφείς κανόνες και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές.

Παιδεία

Η αμφίπλευρη, ισότιμη και ισόρροπη σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανθρωπιστική παιδεία, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη από την μία πλευρά και με τις επαγγελματικές δεξιότητες και την αγορά εργασίας από την άλλη.

Μικρό και ευέλικτο κράτος

Αποκέντρωση Εξουσιών, Αρμοδιοτήτων και πόρων. Η ανάπτυξη σχεδιάζεται, συντονίζεται και υλοποιείται από την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Ελλάδα στο κέντρο

Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε ότι αφορά τους εθνικούς μας στόχους. Ενιαία και σταθερή στρατηγική στο εξωτερικό απέναντι σε προκλήσεις και απειλές

Υγεία

Περισσότεροι πόροι, αναδιαμόρφωση της διοίκησης με νέες τεχνολογίες και αποκέντρωση. Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Νέα κέντρα χρόνιων παθήσεων και προώθηση των αλλαγών της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

author: m.a.r.i.o.s. 4 Ιουλίου 2019.
Kεντρική εκδήλωση του ΚΙΝ.ΑΛ Λέσβου
author: m.a.r.i.o.s. 4 Ιουλίου 2019.
Η επικίνδυνα ανεπαρκής κα Ζερβού

1. email

info@giannoulelis.gr

2. τηλέφωνο

6938281941

3. ακολουθήστε με